Henrad Standard Hoogte 500 lengte 500 Type 11 424 Watt

€ 20,61 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 500 Type 11 699 Watt

€ 35,86 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 500 Type 22 768 Watt

€ 39,87 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 400 Type 21 776 Watt

€ 41,01 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 450 type 11 248 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 450 type 11 248 Watt
€ 46,68 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Standard Hoogte 600 lengte 500 Type 22 889 Watt

€ 47,47 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 600 Type 22 921 Watt

€ 48,30 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 800 type 21 968 Watt

€ 50,24 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 500 Type 21 971 Watt

€ 51,88 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 300 lengte 1000 type 22 1012 Watt

€ 52,31 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 400 Type 22 981 Watt

€ 52,89 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 11 318 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 11 318 Watt
€ 53,27 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 600 type 11 331 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 600 type 11 331 Watt
€ 53,38 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 11 351 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 11 351 Watt
€ 53,59 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 400 lengte 800 Type 22 1025 Watt

€ 53,68 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 700 lengte 500 type 22 1006 Watt

€ 53,68 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 11 384 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 11 384 Watt
€ 53,92 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 450 type 21s 361 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 450 type 21s 361 Watt
€ 55,64 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 700 Type 22 1075 Watt

€ 56,70 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Standard Hoogte 600 lengte 600 Type 22 1067 Watt

€ 57,33 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 450 type 11 446 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 450 type 11 446 Watt
€ 59,33 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 750 type 11 413 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 750 type 11 413 Watt
€ 59,97 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 600 type 11 424 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 600 type 11  424 Watt
€ 61,92 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 600 type 11 468 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 600 type 11 468 Watt
€ 62,10 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 600 type 11 512 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 600 type 11 512 Watt
€ 62,30 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 500 x Lengte 400 type 11 333 Watt

€ 62,38 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 600 Type 21 1165 Watt

€ 62,57 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 1000 Type 21 1210 Watt

€ 63,86 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 21s 448 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 21s 448 Watt
€ 64,58 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 700 lengte 600 type 22 1207 Watt

€ 64,88 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 800 Type 22 1228 Watt

€ 65,10 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 21s 490 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 21s 490 Watt
€ 65,57 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 600 x Lengte 400 type 11 392 Watt

€ 66,27 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 500 Type 22 1227 Watt

€ 66,50 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 21s 530 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 21s 530 Watt
€ 66,57 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Standard Hoogte 600 lengte 700 Type 22 1245 Watt

€ 67,30 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 500 lengte 500 Type 21 554 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 500 mm lengte 500 mm Type 21 554 Watt
€ 67,48 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 400 Lengte 1000 Type 22 1281 Watt

€ 67,68 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 500 x Lengte 500 type 11 417 Watt

€ 67,81 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 700 lengte 400 type 21 587 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 300 mm lengte 1000 mm Type 22 933 Watt
€ 69,08 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 750 type 11 530 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 750 type 11 530 Watt
€ 69,28 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 600 type 11 595 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 600 type 11 595 Watt
€ 70,72 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 750 type 11 585 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 750 type 11 585 Watt
€ 70,77 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 750 type 11 640 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 750 type 11 640 Watt
€ 72,28 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 600 x Lengte 500 type 11 490 Watt

€ 72,66 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Premium ECO Hoogte 600 lengte 500 Type 21 644 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 600 mm lengte 500 mm Type 21 644 Watt
€ 73,13 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 750 Lengte 450 type 11 534 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 750 Lengte 450 type 11 534 Watt
€ 73,46 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 900 Type 22 1382 Watt

€ 73,46 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1050 type 11 579 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1050 type 11 579 Watt
€ 73,68 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 22 601 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 450 type 22 601 Watt
€ 74,15 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 400 Type 33 1379 Watt

€ 74,37 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 300 lengte 1000 type 33 1418 Watt

€ 74,50 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Standard Hoogte 600 lengte 1000 Type 21 1409 Watt

€ 74,94 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 900 lengte 500 type 11 680 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 300 mm lengte 1000 mm Type 22 933 Watt
€ 75,32 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 450 type 21s 607 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 450 type 21s 607 Watt
€ 75,62 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 700 lengte 700 type 22 1408 Watt

€ 76,02 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 22 661 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 450 type 22 661 Watt
€ 76,07 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 400 lengte 800 type 33 1444 Watt

€ 76,30 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 600 type 21s 598 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 600 type 21s 598 Watt
€ 76,71 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 900 x Lengte 400 type 11 544 Watt

€ 76,77 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 500 lengte 500 Type 22 701 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 500 mm lengte 500 mm Type 22 701 Watt
€ 76,80 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 1200 Type 21 1452 Watt

€ 77,05 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Standard Hoogte 600 lengte 800 Type 22 1422 Watt

€ 77,20 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 900 type 11 635 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 900 type 11 635 Watt
€ 77,84 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 900 lengte 400 Type 21 734 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 900 mm lengte 400 mm Type 21 734 Watt
€ 77,86 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 900 Lengte 450 type 11 616 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 900 Lengte 450 type 11 616 Watt
€ 77,96 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 22 718 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 450 type 22 718 Watt
€ 77,96 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 700 lengte 500 Type 21 734 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 700 mm lengte 500 mm Type 21 734 Watt
€ 78,47 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 700 lengte 400 Type 22 730 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 700 mm lengte 400 mm Type 22 730 Watt
€ 78,90 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 600 x Lengte 600 type 11 588 Watt

€ 79,06 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 500 x Lengte 500 type 21 577 Watt

€ 79,81 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 700 type 11 702 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 450 Lengte 700 type 11 702 Watt
€ 80,10 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 600 Type 22 1472 Watt

€ 80,22 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 600 type 21s 706 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 600 type 21s 706 Watt
€ 80,72 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1200 type 11 661 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1200 type 11 661 Watt
€ 80,81 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1200 type 11 661 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 1200 type 11 661 Watt
€ 80,81 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 750 type 11 744 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 600 Lengte 750 type 11 744 Watt
€ 80,92 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Premium ECO Hoogte 600 lengte 600 Type 21 772 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 600 mm lengte 600 mm Type 21 772 Watt
€ 80,95 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 400 lengte 1200 Type 22 1537 Watt

€ 81,65 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 500 lengte 1000 Type 22 1535 Watt

€ 82,03 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 900 type 11 768 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 500 Lengte 900 type 11 768 Watt
€ 82,30 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 900 lengte 600 type 11 816 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 300 mm lengte 1000 mm Type 22 933 Watt
€ 83,37 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Premium ECO Hoogte 600 lengte 500 type 22 809 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 300 mm lengte 1000 mm Type 22 933 Watt
€ 83,70 (Incl. 21% BTW)

Henrad Standard Hoogte 900 lengte 800 Type 21 1553 Watt

€ 84,20 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 900 type 21s 722 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 300 Lengte 900 type 21s 722 Watt
€ 84,73 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium ECO Hoogte 500 lengte 600 Type 22 841 Watt

Henrad Premium ECO Hoogte 500 mm lengte 600 mm Type 22 841 Watt
€ 85,33 (Incl. 21% BTW)

Henrad Premium 8 Hoogte 900 x Lengte 500 type 11 680 Watt

€ 85,76 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 750 Lengte 600 type 11 712 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 750 Lengte 600 type 11 712 Watt
€ 86,10 (Incl. 21% BTW)

Radiator Henrad Premium 8 Hoogte 600 x Lengte 500 type 21 673 Watt

€ 86,31 (Incl. 21% BTW)

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 1050 type 11 741 Watt

Radson Compact Wit 9016 Hoogte 400 Lengte 1050 type 11 741 Watt
€ 86,95 (Incl. 21% BTW)

2SMART FAQ Algemene Voorwaarden Herroeping formulier Privacy Policy Contact


Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten.